Beta Pedagog

Lustfyllt lärande

Beta Pedagog är ett välrenommerat läromedelsföretag som säljer och producerar läromedel till förskola och grundskola.

Uppdrag

Treativ fick i uppdrag att stärka och positionera företagets varumärke i en förändrad marknad. Efter genomförd analys skapade vi en varumärkes- och kommunkationsstrategi och utvecklade en ny visuell identitet. Strategi och visuell identitet ligger till grund för den kommunikation som vi tillsammans med Beta Pedagog utformar för olika plattformar.

Resultat

Efter genomfört strategiarbete har vi tillsammans med Beta Pedagog utvecklat bland annat en responsiv webbhandel, ett månatligt nyhetsbrev, böcker och annonser i branschpress.

Den nya sajten lanserades i början av 2014, och tillsammans med nyhetsbreven och övrig kommunikation har det resulterat i ett ökat resultat för Beta Pedagog.

Visuell identitet

Nyfikenhet är ett av Beta Pedagogs värdeord. Genom att uppmuntra och ge utrymme för barns nyfikenhet skapas förutsättningar för att upptäcka, utvecklas och lära.

Beta Pedagogs visuella identitet speglar den pedagogiska grundsyn som är en stor och viktig del av Beta Pedagogs unikitet.

Katalog

Tillsammans med Beta Pedagog arbetade vi fram form och struktur för katalogerna som sammanställer Beta Pedagogs produktutbud. Katalogerna riktar sig till till pedagoger och lärare i förskolan och F-6 klassen.

Webb

Webben har ett lättnavigerat och inspirerande innehåll som uppdateras flera gånger i kvartalet. Stora bannerytor marknadsför produktnyheter eller kampanjer.

Webben är responsiv, det vill säga fullt fungerande för alla enheter, såväl desktop, smartphones och tablets. Det är av extra stor vikt för Beta Pedagog, då en stor del ur deras målgrupp besöker sidan via flera olika enheter och ofta via mobilen.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en viktig kanal för att kontinuerligt nå Beta Pedagogs målgrupper med relevant innehåll och nyheter.

Tillsammans med Beta Pedagog utvecklar och skickar vi ett nyhetsbrev varje månad. Nyhetsbrevet är byggt i ett system som ger oss en mängd statistik att analysera för att kontinuerligt förbättra och anpassa innehållet för att driva försäljning.

Annonsering

Vi hjälper Beta Pedagog att forma budskap och kommunicera i branchpress, i både print och digitala format. Där visar man upp nyheter ur sortimentet och berättar om de senaste pedagogiska verktygen.

beta7

Varbergs kommun – Varberg Inspirerar
Farmers Market