Diakonia – Människor
som förändrar
världen

Vi har en lång relation med Diakonia. Samarbetet har pågått under ca 15 års tid och vi uppskattar det mycket. Dels för att det är ett roligt uppdrag och trevliga människor som beställare men också för att det de gör är viktigt för så många människor runt om i världen. Vilket indirekt innebär att vi också hjälper en massa människor i och med vårt jobb och det känns väldigt bra.

Bakgrund

Diakonia är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en varaktig förändring och förbättring för de mest utsatta människorna i ett 30-tal länder. Detta sker genom ett samarbete med ca 400 lokala organisationer. Genom att stötta lokala organisationer istället för att driva egna projekt kan hjälpen användas mer effektivt och förändra de strukturer som hindrar människor från att leva ett värdigt liv.

Uppdrag

Treativ hjälper Diakonia med allt från insamlingsaktiviteter till årsberättelse.

Bilderna visar delar av den senaste årsberättelsen och exempel på en kampanj där vi tog fram snygga prints som sedan såldes via Diakonias webbshop för att samla in pengar till deras verksamhet.

 


Lunds Bil
Arena Varberg