Fabo

Hemkänsla på nytt sätt

Vår kund Fabo är ett allmännyttigt bostadsföretag som genomgår en spännande utveckling, både i organisation och kommunikation. De jobbar väldigt tydligt med ett samhällsansvar och strävar efter att hjälpa till att skapa ett Falkenberg där alla känner sig trygga och nöjda med sin boendesituation.

UPPDRAG

Treativ har arbetat med Fabos nya varumärke och kommunikationsstrategi och utvecklat en ny visuell identitet som stämmer överens med deras nya kärnvärden.

Vi har tagit fram den nya grafiska profilen och logotypen som ligger till grund för Fabos kommunikation på olika plattformar, både analoga och digitala. Alla kontaktytor ska leverera samma upplevelse av varumärket – från annonsering, webbplats till arbetskläder.

Vi arbetar med ett nytt visuellt manér som ska spegla det nya Fabo med mångfald, gemenskap och den värme som finns i vardagslivet. Fabos nya kundtidning Hemkänsla innehåller intressanta artiklar som speglar det nya Fabo och dess hyresgäster samt lyfter Falkenberg som plats. Treativ har producerat allt innehåll i tidningen samt satt den nya formen.

Bläddra gärna i tidningen Hemkänsla här

 

 


Varberg Summer Horse Show
Jordnära