Hushållningssällskapet Halland

En jordnära tidning

Hushållningssällskapet Halland är en forsknings- och utvecklingsorganisation som utvecklar lantbruket och landsbygden.

Uppdrag

Treativ fick i uppdrag att producera och förnya formen för Hushållningssällskapet Hallands medlemstidning, som ett led i att utveckla, förtydliga och vitalisera organisationsens varumärke.

Resultat

Den nya tidningen Jordnära har mottagits med positiva ord från medlemmarna och ses av Hushållningssällskapet Sverige som den bästa medlemstidningen inom organisationen. År 2012 nominerades tidningen i kategorin bästa medlemstidning i Svenska Designpriset. Tidningen har blivit citerad och omnämnd i media och annonsförsäljning har gått från att vara enbart uppsökande till att man nu blir kontaktad av företag som vill annonsera.

Produktion

Första numret av Jordnära utkom i februari 2012 och har sedan utkommit med fyra nummer per år. Tidningen är organisationens primära kommunikationskanal mot sina ca 3 000 medlemmar. Sekundära målgrupper för tidningen är politiker, beslutsfattare och annonsörer. Produktion av tidningen sker i ett nära samarbete mellan Treativ och redaktionsrådet på Hushållningssällskapet Halland. Treativ står för layout, sättning, illustration och produktionsledning och Hushållningssällskapet för det redaktionella innehållet.

Illustrationer

Treativ framställer de illustrationer och kollagebilder som finns i tidningen. Illustrationerna kan vara allt från medlemsporträtt och konceptkollage till krönikor och reportage.


Fabo
Magasin Varberg