Kunskapscentrum Markaryd

Grafisk profil, katalog och webb

KCM eller Kunskapscentrum Markaryd är en kommunal gymnasieskola i Markaryds kommun. Skolan står för trygghet och gemenskap med goda möjligheter till individanpassad undervisning. Med de ökade möjligheterna för elever att välja skola, blir det allt viktigare för gymnasieskolor att attrahera potentiella elever i kommunen och kranskommuner genom en tydlig profil och marknadsföring.

Uppdrag

Vårt uppdrag var att ta fram en utbildningskatalog som presenterade och marknadsförde skolan och dess program. I vårt uppdrag ingick även att skapa en ny grafisk profil, logotyp och en ny webbplats.

Ny logotyp

I den grafiska profilen och logotypen finns en tydlig koppling till skolans läge i de småländska skogarna och dess historia, men även kopplingen till gemenskap och individens utvecklingsmöjligheter.

Grafisk profil

Skogen har alltid varit viktig för Markaryd. KCM startades en gång i tiden som ett sätt att förse den omfattande skogs- och massaindustrin i regionen med utbildad personal. Detta var över 50 år sedan men träden är fortfarande lika närvarande. Logotypen ska symbolisera skogens alla träd och deras strävan uppåt. Även om alla träd är olika, har skilda förutsättningar och växer självständigt bildar de ändå en helhet – skogen – eller som i det här fallet KCM. Den visar också på mångfald och glädje med en ungdomlig nyfikenhet.

Kurskatalog

I den nya katalogen varvades information om de olika programmen tillsammans med kommentarer och åsikter från elever för att skapa en nutida och personlig katalog. Katalogen distribuerades till samtliga hushåll i Markaryds kommun samt till elever i åk 9 i grannkommunerna.

Webb

Den nya webbplatsen som skapades är anpassad efter målgruppens beteende och fungerar lika bra på alla plattformar, dvs datorer, iPads och smartphones. Ett viktigt krav var att bygga webbplatsen i ett anpassat verktyg så att skolans egna administratörer själva kan uppdatera webben vid behov.


HoldIt
Honda