Peder Skrivares skola

Kunskap, kreativitet & mångfald

Varbergs största gymnasieskola Peder Skrivare har fått ett nytt och yngre kommunikativt uttryck. Med modigare färgval och lekfullare form försöker vi visa på all den kreativitet och positivitet som finns på skolan.

Grafisk form och logotyp

PS är en del av Varbergs kommun och det har därför varit viktigt att hitta gemensamma grafiska detaljer. Den nya logotypen är en stor del av den nya identiteten. Vi valde att lyfta fram förkortningen, som eleverna själva använder, tillsammans med en enkel form som ändå tar för sig. Förkortningen och den rena formen är också viktigt i många digitala sammanhang, där pixlarna ibland är få samtidigt som tydlighet är ett krav.

Katalog

Tonaliteten i rubrikerna använder ett modernare och mer avslappnat språk för att tilltala målgruppen och verkligen inbjuda till läsning. Mycket arbete har också lagts på att göra varje uppslag och program unikt utan att mista igenkänning mellan sidorna. Först ut med PS nya form och kommunikation är den 56-sidiga katalogen men det kommer fler fina saker framöver.

Bläddra i katalogen här.


Maleryd Fastigheter
Utsikter/Falkenberg