Destination Falkenberg

Utsikter/Falkenberg

Destination Falkenberg är ett kommunalt bolag med uppdrag att samordna, utveckla och marknadsföra Falkenberg som destination. Bolaget fokuserar främst på två saker; att bygga platsvarumärket Falkenberg och att driva och utveckla turistinformationen i kommunen. Arbetet med platsvarumärket syftar till att stärka Falkenbergs attraktionskraft så att fler väljer att bo, besöka och driva sina företag i Falkenberg

Uppdrag

Sedan 2014 har Treativ haft uppdraget att ta fram ett nytt årligt magasin som skulle bidra till att förmedla bilden av Falkenberg och stärka dess varumärke, helt enkelt skapa en stolthet över att ha valt Falkenberg  som sin livsplats.

Treativs uppdrag omfattar allt från form till innehåll och projektledning i samarbete med Destination Falkenberg. Tidningen distribueras till samtliga hushåll i kommunen, via campingplatser och hotell samt via utvalda besöksmål som exempelvis Gekås.

Magasinet visar Falkenbergs outforskade smultronställen och varierande naturupplevelser, från kust och stad till inland. Falkenberg erbjuder idag ett spännande utbud inom kultur, nöjen och mat. Läsningen uppmanar till att ge sig ut på upptäcktsfärd och uppleva de pärlor som finns i Falkenberg med omnejd. Att besöka, bo och verka i Falkenberg är ett skönare sätt att leva.

Magasinet har lyft fram kända och mindre kända Falkenbergsprofiler som på ett eller annat sätt hjälper till att lyfta Falkenberg inom olika områden, som mat, nöje och sport. Reportage med Lisa Lemke, Helene och Micael Stålbom, Kålle Gunnarsson och Henrik Larsson är bara några av de personer som har fyllt magasinets sidor.

Resultat

Tidningen har mottagits väl både av kommunanställda, besökare och invånare.

Bläddra gärna runt i tidningen här

 

 

 

 

 

 


Peder Skrivare
Varberg Calling For Peace