Varberg Calling For Peace

Fredsåret i Varberg

Under hela 2015 firade Varbergs kommun 100-årsjubileet av fredskongressen i Varberg genom att på olika sätt ta ställning för fred och demokrati. På agendan fanns bland annat en tredagarsfest för fred med bland annat en glittrande ceremoni, luftakrobatik, Varbergs första pridefestival och celebra gäster som Pierre Schori och Alexandra Pascalidou. Firandet fortsatte över hösten då ett internationellt fredsforum och en fredskonferens genomfördes.

Uppdrag

Varberg Calling For Peace har engagerat hundratals människor att genom olika aktioner och event reflektera över sina egna ställningstaganden kring fred och demokratifrågor. Treativ fick i uppdrag, att i samarbete med projektledare Jon och Malin för Varberg Calling For Peace, ta fram en symbol och en grafisk profil för fredsåret. Den grafiska profilen har varit grunden för all visuell kommunikation kring projektet.

Symbol och grafisk profil

Det grafiska uttrycket har hämtat inspiration från D.I.Y-röreslen och ger utryck för både drivkraft och engagemang. Det visuella formspråket förstärker budskapet i fredsprojektet – att förändring är möjlig om man arbetar för den. Symbolen för fredsåret syns och används av alla aktörer och föreningar som genom olika initiativ sätter demokrati och fred i fokus.

Trycksaker

Programaffischer som listade alla fredsaktiviteter såsom föreläsningar, mötesplatser, pod-castinspelningar, festivaler, kör-stämmor, fredsgudstjänster, utställningar, teatrar, konferenser, sago-läsningar, författarmöten, workshops, pride-festivaler… ja ni fattar. Som avslutning på Fredsåret 2015 och projektet gjordes en 150-sidig bok “Peace by Piece” där alla aktiviteterna under året dokumenterades.


Utsikter/Falkenberg
Varbergs Optik