Vilt från Halland

Varumärkesarbete för Vilt från Halland

Vilt från Halland är ett Leaderprojekt som projektleds av Hushållningssällskapet Halland. Projektet har som slutmål att öka produktionen och förädlingen av högkvalitativt vildsvinskött i Halland. Projektets syfte är att stimulera samarbeten längs hela vildsvinsköttets produktionskedja – från markägare och jägare till förädlingsanläggningar och försäljningsställen.

Uppdrag

Som en del i projektet fick Treativ i uppdrag att utveckla ett halländskt varumärke för vildsvinskött – Vilt från Halland. Varumärket erbjuder kvalitetsmärkt vildsvinskött och riktar sig till slutkonsument. Målsättningen för varumärket är att öka efterfrågan på vildsvinskött på marknaden.

Lösning

Treativ har utvecklat ett kommunikationskoncept och en grafisk profil för varumärket och marknadsföringsinsatser har påbörjats.

Grafisk profil

Delar ur den grafiska profilen, innehållande; logotyp för varumärket och logotypexempel på ett växande produktsortiment. Typsnittsmallar, färger och bildmanér.

Produktions enheter

Marknadsföringen av varumärket har inletts genom framtagning av receptfoldrar, informationsfolder, webbsida, kocksamarbeten och medverkan på matmässor.

Matbilder och foldrar

I samarbete med kockarna på hus nr 13 i Varberg tog vi fram tre nya vildsvinsrecept. Recepten resulterade i tre inspirerande receptfoldrar.

vilt10

Langley
Visit Varberg