VIVAB

VIVAB ser till att allt flyter på

VIVAB är företaget som tar hand om vårt avfall, både hushållsavfall och det som lämnas på återvinningscentralerna.  VIVAB ser också till att Varbergs och Falkenbergs kommun har tillgång till rent vatten av god kvalitet.

Uppdrag

Treativ har fått i uppdrag att utforma informationsbroschyrer för Varbergs och Falkenbergs kommun. Vi har också tagit fram ny form för VIVABs Årsredovisning. Vi tar också fram olika informationsmaterial för interna och externa bruk.

Lösning

Med bra bilder och tydligt budskap i informationsmaterialet blir budskapet tydligare och i kontext. Därför är bildvalet och kvalitet något vi lägger stor vikt vid, och har ändrat kundens bildmanér och uttryck. Vårt mål är att all information VIVAB levererar ska vara enkelt, tydligt och lättillgängligt för sina läsare och kunder.


Varberg BoIS
Societén