Colorama.

Vi jobbar sedan flera år med Colorama i Väst, som har 8 butiker i Västsverige.

Med service och kunnande i centrum

Vi har uppdraget att planera och genomföra Coloramas kampanjer under året med hjälp av de riktlinjer som finns från Colorama Sverige. Vi jobbar med mediaplanering, köp och optimeringar i samtliga kanaler, både digitalt och analogt.

Med fokus på det lokala.

Vi skapar även kampanjidéer och innehåll som ska förstärka de nationella satsningarna, bland annat har vi skapat filmer för Fasadexperten som även har använts nationellt. Det är fantastiskt roligt att få jobba med en kund som jobbar så tydligt med sin kommunikation, målgrupper och uppföljning.