Skip to main content

hej@treativ.se
0340-64 49 00


Treativ Reklambyrå AB
Östra Långgatan 47
432 41 Varberg


Instagram
LinkedIn
Facebook
Youtube

Implementering

När strategi, design och koncept är framtaget ska det genomsyra hela organisationens kommunikation. Från minsta visitkort till webbplats, skyltar och sociala kanaler.


Implementeringsfasen är viktig för att klä företaget i sin nya identitet och dra nytta av de investeringar som gjorts i strategi- och design/konceptarbetet. Det är i den här fasen som kunder och medarbetare möter en uppdaterad kommunikation för första gången och det är ett utmärkt tillfälle att skicka signaler både internt och externt om vart företaget är på väg

Det är bra att redan när ett strategiarbete eller ett designarbete påbörjas att ha en plan för hur implementeringen ska gå till. Det gör att man redan från start också kan budgetera för hela processen från början till utrullning.