Visuell identitet för byggföretag

Visuell identitet för nystartade HACCON

HACCON är en ny aktör inom bygg och infrastruktur som startar upp i en hård bransch med mjukare värden. 

Logotypen är framtagen för att både passa in och sticka ut i ett rätt så hårt och konventionellt sammanhang och bygger på hexagonen- en av naturens mest optimala former.