Animerad film förVarbergs kommun om vaccineringen.

Animerad film för
Varbergs kommun

Kommunikation är avgörande i kriser – informationen måste komma ut snabbt och vara lätt att förstå. Då kan animerad film vara ett utmärkt sätt att kommunicera. Filmen gjordes på uppdrag av Varbergs kommun och syftet var att internt informera kommunens vårdnära personal om vaccineringen.