Vi är Varberg - Treativ Kommunikationsbyrå

Vi är Varberg.

En gemensam vision för stadens entreprenörer.

Vi är Varberg är ett initiativ från näringslivet i Varberg och NOD med ambitionen att stärka varumärket Varberg och knyta samman alla de företag och entreprenörer som arbetar i staden – kreativa människor med idéer och drivkraft.

Treativ fick i uppdrag att ta fram ett varumärkeskoncept med medföljande grafisk profil för att skapa en enad och positiv självbild hos Varbergs företagare och näringsliv. Ett koncept med förmågan att inspirera våra entreprenörer och samarbetspartners. Vi skapade även mallar för presentationer, folders och en bildbank för att alla deltagare enkelt skulle kunna använda sig av konceptet.

Ett pågående arbete.

Vi är Varberg är ett pågående arbete där Varbergs företagare inspirerar och stöttar varandra genom att visa att den är en del av “Vi är Varberg” när de är ute och håller föredrag och föreläsningar.