Skip to main content

hej@treativ.se
0340-64 49 00


Treativ Reklambyrå AB
Östra Långgatan 47
432 41 Varberg


Instagram
LinkedIn
Facebook
Youtube

JobGroup

JobGroup med huvudkontor i Kinna, Marks kommun, är en av världens ledande koncerner inom filterteknik. Med kontor i Sverige, Storbritannien, Spanien, Ryssland, Finland, Estland samt säljare som jobbar globalt, är JobGroup en värdig representant för svensk forskning & utveckling och tillverkning av filterteknik.

De senaste åren har JobGroup haft en stark tillväxt, bland annat genom förvärv i Sverige och internationellt. Det har medfört omorganisation och nya utmaningar för koncernen som var i behov av en ny kommunikationsplattform som är representativ för ett världsledande företag.


Webbsida

Grafisk profil

Internationell varumärkesidentitet

Treativ fick i uppdrag att ta fram en ny kommunikationsplattform och webbplats. En växande koncern med företag och kontor i olika länder som ska samlas under samma varumärke innebär ett omfattande arbete som måste respektera olika företagskulturer och samtidigt spegla koncernens värdeord.

Det första resultatet av arbetet är en ny webbplats där kunder och prospects kan få en bra bild av JobGroups arbetssätt och erbjudande samt känna trygghet i att de har att göra med en ledande aktör inom området filterteknik.

Fler cases