Skip to main content

hej@treativ.se
0340-64 49 00


Treativ Reklambyrå AB
Östra Långgatan 47
432 41 Varberg


Instagram
LinkedIn
Facebook
Youtube

Strategi

Om man inte har klart för sig vad man vill signalera med sin kommunikation så blir det väldigt svårt att bygga ett starkt varumärke. Därför är det viktigt att göra ett grundligt arbete innan man sätter igång. Strategi handlar till stor del om att identifiera problem och utmaningar och att hitta lösningar på dem. Ett strategiarbete kan se väldigt olika – från stora och omfattande arbeten till enklare upplägg.


När vi tar oss an uppdrag vill vi gärna börja med det vi kallar strategifas. I de allra flesta fall behövs åtminstone en nulägesanalys där vi tittar på affären, erbjudandet till marknaden, målgrupper, position, konkurrenter mm. Det är viktigt eftersom det handlar om vilka förutsättningar varumärket har och vad vi behöver förhålla oss till.

Därefter kan vi gå djupare och tydligare identifiera målgruppen, ta reda på mer om deras drivkrafter, definiera vilka utmaningar som varumärket har, hitta bra position på marknaden mm. Ibland handlar strategi även om att konstatera att det är nödvändigt att utveckla produkten eller tjänsten för att bli relevant.

Strategi handlar om att vända och vrida på förutsättningar och hitta de bästa, effektivaste och smartaste vägarna framåt för att nå uppsatta mål.

Gemensamt för alla strategiarbeten är att de ofta innebär en spännande process för alla inblandade. Det är ett utmärkt tillfälle att involvera personal och ingjuta ny energi och skapa samling i ett företag eller organisation. Därför kan man med fördel jobba med delar av ett strategiarbete under till exempel en kick-off eller annat företagsevent.